Hoe te handelen om uitvaartpolis uit te laten keren aan begrafenisondernemer.


23 maart 2009

Vraag nummer: 12497  (oude nummer: 12599)

Broer plotseling overleden (gescheiden); Wij troffen vriend broer en kamerbewoners aan in de woning van broer. Vriend had papieren etc. en uitvaart-polis op tafel gelegd. Meerderjarige kinderen waren niet te bereiken waren lang weekend weg elders in het land vlgs buren. Wij hebben mijn broer naar het uitvaartcentrum laten brengen. Naderhand: kinderen waren niet in staat de begrafenis/ crematie te regelen en vroegen of wij (zussen dit wilden doen). Zus uitvaart geregeld en getekend.
Kinderen verwerpen nalatenschap. Polis uitv.verz. in bezit van zus.

. Zus kan nu niet voldoen aan vraag van uitvaart-verzekering om toezending van een getekende machtiging door erfnamen om tot
betaling over te gaan aan begrafenisondernemer, ivm verwerping nalatensch. door kinderen.

Vraag: welke stappen te bewandelen om te kunnen zorgen dat uitv.verz. overgaat tot betaling naar begrafenisondernemer?

. Polis niet helemaal toereikend! Hoe dit te regelen.

. Door de uitvaart te regelen (in goed vertrouwen )zijn wij in een ongewild parket gekomen.
Worden wij nu aangemerkt als erfgenaam.

. Zus die getekend heeft is deze verantwoordelijk voor alle kosten?

Alvast hartelijk dank voor uw advies.
H. van Malsen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Gezien de vele vragen en (voor mij) de onduidelijkheid van de bestaande situatie, zou ik eens langs een notaris gaan voor informatie. Hebben de kinderen inderdaad verworpen? Hebben zij kinderen? Was er een testament? Kunnen de andere erfgenamen nu ook nog verwerpen of beneficiair aanvaarden?

Wat de polis betreft: als de kinderen geen erfgenaam (meer) zijn, dan is de volgende vraag wie dat dan wel zijn (zie hierboven). Die persoon/personen zouden dan de machtiging kunnen afgeven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.