minderjarig kind


9 september 2010

Vraag nummer: 13902  (oude nummer: 16012)

Een minderjarig kind erft altijd beneficiair heb ik begrepen. Moet dit officieel vastgesteld worden, of is dit direct een feit? Mag dit kind dan wel zijn spullen (foto's e.d.) uit het huis halen of is het huis een no go area tot de schulden zijn voldaan en/of afgewezen? Als er een negatief saldo overblijft en er is niks van waarde om dit in te lossen, kan het kind dan wel zijn persoonlijke spullen krijgen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Namens een minderjarig kind moet beneficiair worden aanvaard. Voor verwerping is toestemming van de rechter nodig. Wordt niet binnen 3 maanden beneficiair aanvaard, dan zegt de wet dat er geacht wordt zo te zijn aanvaard namens het kind. De wettelijke vereffening is dan van toepassing. Wat het verder inhoud zou ik navragen bij uw eigen notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.