vordering op overledene


18 augustus 2009

Vraag nummer: 12854  (oude nummer: 13582)

Vorig jaar is mijn partner overleden. Zijn familie is wettelijk erfgenaam.
Ik heb hem over een langere periode geld geleend. In totaal een bedrag van 14.000 Euro. Ik heb maandelijks een bedrag op onze gemeenschappelijke rekening gestort ten behoeve van het huishouden. Ik kan dit bewijzen d.m.v. bankafschriften. Kan ik dit bedrag vorderen op de erven?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is denk ik verstandig om onderscheid te maken in het meebetalen aan de gezamenlijk kosten van de huishouding enerzijds en het uitlenen van geld (aan de ander) anderzijds. Wat het laatste betreft ontstaat er inderdaad een vordering. Lastige daarbij is het bewijs daarvan en de vaststelling wanneer die opeisbaar is. Indien u het kan aantonen, dan zou ik het ook opeisen bij de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.