volwassen kind overlijdt -> ouders erfgenaam?


13 september 2010

Vraag nummer: 13907  (oude nummer: 16024)

Geachte heer van de Griend,
Ik (33 jaar wonend in een huurwoning) weet dat ik binnenkort zal overlijden. Ik heb geen partner. Wel een biologische moeder opnieuw getrouwd met mijn tweede vader (ik heb zijn achternaam aangenomen), een biologische vader ook opnieuw getrouwd met mijn stiefmoeder en een halfzus (dezelfde vader, andere moeder). Ik heb geen testament. Mogelijk heb ik voor 2010 teveel huurtoeslag ontvangen. Als de Belastingdienst dit vaststelt, kunnen zij dit op iemand verhalen? Zo ja, op wie? Bedankt voor uw antwoord!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Allereerst sterkte met uw ziekte. Een erfgenaam is gerechtigd tot de activa en aansprakelijk voor de paasiva (schulden). Dus schulden die tot de nalatenschap behoren zullen moeten worden voldaan door de erfgenamen, zeker bij zuivere aanvaarding. Wie uw erfgenamen zijn bepaalt de wet indien u geen testament hebt. Indien u toch een testament wenst op te stellen raad ik u aan contact op te nemen met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.