erfenis verwerpen


13 april 2022

Vraag nummer: 64747

Schuldeiser van overledene schijft mogelijk erfgenaam aan om de schuld te voldoen binnen 15 dagen en dat alle rechten en plichten zijn overgegaan op de aangeschreven erfgenaam. Situatie overledene is broer van erfgenaam, heeft kinderen en er is geen testament maar wel veel schulden die samen veel groter zijn dan het vermogen. erflater is 5 maanden geleden overleden. Aangeschreven erfgenaam heeft al 11 jaar geen contact met overledene en zijn kinderen en was niet op de hoogte van zijn overlijden. Wie wordt erfgenaam van de overledene? Volgens artikel 4:10 BW is de wettelijke volgorde bepaald: 1a echtgenoot en kinderen; b ouders en broers en zussen; c grootouders: d grootouders. Vraag Indien er een erfgenaam is in groep 1a , stopt hiermee het vaststellen van erfgenamen in groep 1b enzovoorts? Oftewel kan een schuldeiser erflater tot in de 6e graad erfgenamen ( plaatsvervulling ) lastig vallen met een vordering?
Wordt er een termijn gesteld binnen welke een mogelijke erfgenaam moet kiezen welke keuze hij/zij maakt aangaande de erfenis? Volgens mij kunnen echtgenoten van kinderen/broers en zussen van erflater geen erfgenaam zijn. Is dit juist? Dit vraag ik i.v.m. verwerping van de nalatenschap erflater door erfgenamen.

Antwoord:

Geachte heer,

De rubriek leent zich niet voor het vaststellen van de erfgenamen. Indien geen testament is gemaakt, dan is inderdaad de wet van toepassing. Daarbij geldt in beginsel dat je pas aan een volgende groep erfgenamen komt, indien er in een eerdere groep geen erfgenaam is. Door plaatsvervulling kun je ook zijn aangewezen als erfgenaam.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE