erfenis en schulden


26 januari 2014

Vraag nummer: 37144

Als iemand ongetrouwd (gescheiden) zonder kinderen (wel samenwonend) schulden heeft en komt te overlijden heb ik begrepen dat eerst ouders, broers, zussen verantwoordelijk zijn hiervoor. Ik heb hierover nog wat vragen:
- Wat is de beste keuze
als de broers/zussen kinderen hebben: verwerpen of beneficiair aanvaarden?
- Als er voor beneficiair aanvaarden wordt gekozen moet er dan behalve de verklaring voor beneficiar aanvaarden als blijkt dat er schulden zijn alsnog weer een verklaring komen voor verwerpen? En worden dan vervolgens de schulden ook weer opgeeisd bij overige familieleden, zoals bij verwerpen of is dat hierbij anders?
- Moeten bij beneficiair aanvaarden de erfgenamen de kosten betalen van de bijkomende boedelbeschrijving, etc. als er alleen schulden zijn?
- Als de directe familieleden verwerpen tot hoever terug kunnen dan de schulden worden opgeÃĢist bij overige familieleden, bijv. ooms, tantes, neven, nichten, achterneven of nichten?
- Er is sprake van een redelijk grote familie qua ooms, tantes, neven, nichten, achterneven/nichten. Als er verworpen wordt kan de verklaring dan voor de gehele familie in een keer, ivm de kosten hiervan (dus tegelijk met ouders, broers,zussen)of moet dit per groep erfgenamen gebeuren.
- Op welk moment gaat de termijn van beraad in voor de overige groepen familieleden als de ouders/broers/zussen verwerpen: op het moment van overlijden? Of krijgen de overige familieleden eerst nog een bericht na het verwerpen door de directe familieleden en gaat de termijn dan vanaf het moment van het bericht dat zij aansprakelijk zijn voor de erfenis van de schulden lopen?
- wordt het regelen van de begrafenis gezien als zuiver aanvaarden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat de beste keus is kan ik uiteraard niet in het algemeen aangeven. Overigens zou het ook zo kunnen wijn dat bepaalde erfgenamen beneficiair aanvaarden en anderen weer niet. Let bij vereffening wel op de wettelijke regels van plaatsvervulling. Na een gedane keuze, kun je in beginsel geen andere keuze meer maken. De keuze voor beneficiair aanvaarding of verwerpen geschied bij de rechtbank, dus u kunt het beste daar overleggen indien er meerdere personen tegelijk hun keuze willen uitbrengen. Uiteraard is het wel van belang vast te stellen of betreffende personen inderdaad wel zijn aangewezen als erfgenamen.

Benefciaire aanvaarding betekent overigens dat de wettelijke vereffening van toepassing is.

Overigens kan een erfgenaam via de rechter op verzoek van een belanghebbende, een termijn gesteld worden om de keuze uit te brengen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.