intrekken machtiging


4 maart 2010

Vraag nummer: 13612  (oude nummer: 15335)

Laatste ouder overlijdt, 6 kinderen machtigen de oudste tot executeur testamentair. Na verloop van tijd trekt een de machtiging in. Kan de oudste nu verdergaan in de afwikkling van zaken en moet hij bij ieder wissewasje nu goedkeuring vragen aan diegene die de machtiging heeft opgezegd?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als je geen volmacht meerv hebt, kun je dus ook niet meer namens die persoon optreden en zal dus inderdaad betreffende persoon steeds moeten meewerken voor handelingen waartoe de erfgenamen gezamenlijk bevoegd zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.