Vader overleden, maar al 25 jaar geen contact meer


28 maart 2012

Vraag nummer: 27967

LS,
Onlangs kreeg ik bericht dat mijn vader is overleden. Zowel mijn zus als ik hebben al meer dan 25 jaar geen contact meer met hem gehad. Wij willen niet opgezadeld worden met schulden en de kosten van de begrafenis (het is erg aannemelijk dat hij die heeft), en we weten uberhaupt niet of hij een testament heeft. Welke stappen kunnen wij het beste ondernemen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Door uwzelf of met tussenkomst van een notaris kunt u het centraal testamenten register raadplegen. Dan weet u of er een testament is en zo ja bij welke notaris opgemaakt. U kunt dan (indien u belanghebbende bent) het testament opvragen. Blijkt dat u op grond van een testament of de wet erfgenaam te zijn, dan hebt u nog een keuze: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Pas op met verwerpen als je kinderen hebt, want dan 'zakt' mogelijk het erfdeel door naar uw eigen kinderen.

Is er al een notaris bij betrokken, dan is hij/zij mogelijk ingeschreven in het boedelregister bij de rechtbank.

In elk geval raad ik u aan contact op te nemen met de/een notaris om één en ander eerst even goed te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.