Wie is de eerst belanghebbende als de erfenis wordt verworpen


1 december 2009

Vraag nummer: 13249  (oude nummer: 14472)

Als alle kinderen en aanhang de erfenis verwerpen en er dus geen erfgenamen zijn, wie is dan als eerste de belanghebbende van de goederen en evt. financien die er over zijn na het overlijden. Op de rekening staat een klein bedrag. Wie heeft daar recht op? En in het huis staan nog wat goederen, wie mag deze komen halen, als ze er belang bij hebben....

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als er geen (klein-)kinderen/langstlevende echtgenoot erfgenamen zijn en er is geen testament, dan komt de volgende wettelijke groep aan de beurt: ouders, broers en zussen en evt. hun kinderen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.