Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

erfenis neef van mijn vader

21 augustus 2007

Vraag nummer: 11229 (oude nummer: 9590)

Wat nu?
Mijn vader zou het huis erven staat intestament.
Hij is overleden wat nu
Er zou een nieuw testament gemaakt zijn door zijn zus maar de neef van mijn vader was geestelijk niet meer in orde,mijn vader en ik hebben het hele huis verbouwd de betaling zou in de erfenis zitten

Antwoord:

Geachte heer,

Stapje voor stapje: ga eerst na wie eigenlijk erfgenaam is. Is uw vader dat niet, dan zou je kunnen zeggen dat hij geld/arbeid heeft gestopt in het huis en dat als dat zonder vergoeding is geschied, hij een vordering heeft. Als er een vordering is, dan kun je daarvoor aankloppen bij de erfgenamen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder