Verkoop woning overleden ouders


3 juni 2016

Vraag nummer: 46365

Mijn ouders zijn overleden. Er is geen testament. Er is geen executeur testamentair. De bank eiste wegens laag tegoed geen verklaring van erfrecht. Er zijn geen waardevolle goederen, behalve het huis.
Voor het verkopen van het huis kan volgens mij een door alle nabestaanden ondertekende volmacht volstaan. De makelaar zegt dat voor verkoop een door de notaris opgestelde volmacht nodig is. Is volgens mij niet nodig, want een gezamenlijke verklaring is net zo rechtsgeldig?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik raad u van harte aan het advies van uw makelaar te volgen en één en ander over te laten aan de notaris die de overdracht verzorgt. Die checkt namelijk ook of de volmachtgevers wel bevoegd zijn tot de overdracht. Indien u eerst alles zelf gaat maken en alles opnieuw moet worden gedaan door de notaris, is dat zoned van uw werk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.