Erfrecht wanneer contact reeds 5 jaar verbroken is


25 juli 2005

Vraag nummer: 9405  (oude nummer: 6249)

Mijn vader is zopas overleden. Er is onenigheid tussen mij en mijn ouders waardoor er geen contact is geweest de laatste 5 jaar. Ik weet dat er appartement in eigendom is. Kan mijn moeder deze eigendom verkopen zonder dat ik het weet. Heeft dit ook een invloed op mijn latere erfenis of wordt het erfdeel nu vastgelegd bij het overlijden van de 1e ouder. Mogelijk zal er door een testament een beperking opgelegd worden zodat ik slechts een half kinddeel zal ontvangen. Is dit deel opeisbaar en zo ja wanneer ?

Antwoord:

Geachte heer,

Alles kan in een testament. Ga gewoon naar een notaris en vraag dat na. Was er geen testament, dan bent u inderdaad erfgenaam maar krijgt u slechts een zeer zeer beperkt opeisbare vordering op uw vader. Hij kan inderdaad alles doen zonder uw medewerking en medeweten. Maar ik neem aan dat dat geen probleem is omdat u al zolang geen contact meer heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.