hoogte erfdeel kinderen


16 februari 2005

Vraag nummer: 9136  (oude nummer: 5631)

Sorry, maar ik heb net en mail verstuurd met een verkeerd email adres. Het betrof de volgende vraag :
Op 26/02/1987 treedt de vader van Gonnie in het huwelijk met zijn tweede vrouw.

In 2004 geeft zij aan te willen scheiden en nav een voorlopige beschikking moet hij voor 1 november 2004 de huurwoning verlaten.

Gezien zijn leeftijd, 80 jaar kan hij geplaatst worden in een bejaardenwoning.

Op dat moment is er nog geen overeenstemming over de verdeling van de inboedel, vergoeding van (volgens haar) door hem aangebrachte schade aan woning/tuin en het opheffen van een tweetal bankrekeningen met een negatief saldo.

Hij neemt mee naar de bejaardenwoning : tv, bed, stoel, bank, tafel, kleding , etc.

Begin dit jaar wordt hij ernstig ziek en overlijdt op 23 januari.

Op 18 januari is de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de burgerlijke stand.

Op het moment van overlijden is er nog geen overeenstemming tussen beide partijen.

Kun u aangeven op welk deel zijn kinderen recht hebben ?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat hangt af van de hoeveelheid kinderen. De scheiding is als het ware net op tijd rond.

Tot zijn nalatenschap behoort zijn vermogen (ingeval van gemeenschap van goederen: helft van het totale vermogen van beiden).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn