overlijden zonder voldoende verzekering


11 november 2011

Vraag nummer: 26656

Geachte Heer van de Griend,

Graag zou ik uw advies will over het volgende.

Mijn vader is onlangs overleden, en blijkt onvoldoende verzekerd en heeft geen eigen vermogen.
Hij is buiten gemeenschap van goederen hertrouwd. Zijn vrouw leeft nog.

Als ik de erfenis benifciar aanvaard, kunnen ik en mijn zus dan aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van de uitvaart.

is benficiar aanvaarden voldoende of moeten we compleet verwerpen.

BIj voorbaat dank voor uw antwoord.

M.V.G

Antwoord:

Geachte mevrouw/heer,

Van een afstand is dat eigenlijk niet goed te beoordelen. Van belang is vooral ook de vraag of uw vader een testsment heeft gemaakt en zo ja wat daar in staat. Indien het een langstlevende testament is aansluitend bij/gelijkluidend aan de wettelijke verdeling (of indien er geen testament is en de wettelijke verdeling van toepassing is), dan is de langstlevende in beginsel verplicht om de schulden te voldoen. Van belang is dus dan ook of de langstlevende aanvaardt of niet.

Verwerping heeft mogelijk tot gevolg dat betreffend erfdeel dan 'doorschuift'naar de kinderen van degene die verwerpt, dus dat kan ook onwenselijk zijn.

Ik raad u dus van harte aan met alle u bekende informatie langs uw notaris te geen om één en ander te laten checken en te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.