kindsdeel?


27 mei 2013

Vraag nummer: 34699

vader is 2,5 jaar geleden overleden er was geen testament en vader en moeder getrouwd in gemeenschap van goederen.
schuld vader rond 50.000 moeder dochter en zoon voor moeten tekenen bij notaris eerst dus alleen schuld nu is huis verkocht voor 279.000 omdat moeder opnieuw is getrouwd en ander huis met man heeft gekocht. hebben zoon en dochter recht op winst huis na aftrek schuld en hoeveel? en is dat dan het kindsdeel?

m.v.g

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er sprake was van een positief saldo, dan zou er ook sprake zijn van een postief kindsdeel en mogelijk dus een vordering op de langstlevende. Nu is dat wellicht andersom.
Bij overlijden van de langstlevende (uw moeder) zal onder meer moeten worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn, of er weer sprake is van een langstlevende systeem, of de wilsrechten een de orde zijn en hoe hoog de nalatenschap is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn