oma


6 juni 2013

Vraag nummer: 34827

mijn moeder is overleden heb ik dan recht op het deel van mijn moeder als mijn groot ouders overleden zijn of gaat die naar haar broer en zussen

Antwoord:

Geachte heer,

Tenzij in een testament anders bepaald, kan sprake zijn van plaatsvervulling. Plaatsvervulling betekent dat een (klein)kind van een eerder overleden kind (diens ouder dus) als erfgenaam in de plaats komt in de nalatenschap van de grootouder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.