Kinsdeel


2 maart 2015

Vraag nummer: 41650

Dag,
Mijn ouders zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Mijn vader heeft een groot vermogen in de zaak. En heeft geen testament, hoe is de verdeling bij zijn overlijden met 1 gezamenlijk kind.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er geen testament is, is de wet van toepassing. Kinderen en langstlevende echtgenote zijn de erfgenamen, maar via de wettelijke verdeling wordt de langstlevende enig eigenaar. De kinderen krijgen een vordering, pas opeisbaar in beginsel bij overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn