antischoondochter


5 juni 2016

Vraag nummer: 46380

Geachte heer, wij zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Ivm de scheiding van mij man's zus hebben mijn schoonouders een antischoonkinder clausule in hun testament laten opnemen. Haar kindsdeel gaat naar onze kinderen. Wat nu als hij na het overlijden van mijn schoonouders voor mij overlijd tijdens ons huwelijk. Gaat haar kindsdeel dan gelijk naar mijn kinderen of heb ik nog steeds de beschikking over het kapitaal. ??

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien uw man heeft geerfd van uw schoonouders en geen sprake is van de zogenoemde tweetrapsmaking (zie hierna) dan behoort in beginsel tot zijn nalatenschap ook de erfenis van zijn ouders (nogmaals tenzij ouders anders hebben bepaald). Vervolgens is van belang wat in een testament van uw man staat. Is gewoon de wettelijke verdeling van toepassing, dan komt zijn gehele vermogen aan de langstlevende toe.

Uitzondering hierop zou de zogenoemde tweetrapsmaking zijn in het testament van uw schoonouders. Dat is strikt genomen niet de anti-schoonkinderen (privé-)clausule, maar gaat veel verder. Vraagt u dus eens na wat voor soort clausule is opgenomen en of dat alleen geldt voor de zuster van uw man of ook voor uw man zelf.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.