hoeveel erft kleinkind na onterven kind


23 september 2014

Vraag nummer: 39969

vader heeft zoon onterfd. Zoon is overleden. Wat erft het kind van de onterfde zoon als vader overleden is.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Daar kan ik geen antwoord op geven, want dat is geheel afhankelijk van de tekst van het testament (misschien is kleinzoon ook onterfd) en de samenstelling van de nalatenschap en het gezin.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.