Huisverkoop na overlijden van pleegvader


2 juli 2016

Vraag nummer: 46650

Mijn pleegvader is 2012 overleden, was getrouwd heeft een testament gemaakt in 2008, wat op moment van overlijden nog niet veranderd was, zijn derde vrouw, waar hij opdat moment mee getrouwd was woont nog in hun woning, die ze nu verkocht heeft, mijn pleegvader had mij gezegd dat de helft voor mij zou zijn, mijn vraag is nu wordt dit testament geopend als de verkoop gesloten wordt, of kan zijn echtgenoot nu al het geld zelf houden, en komt dit pas openbaar bij haar overlijden, met het gevolg dat ze alles opgemaakt kan hebben?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bij verkoop van een huis onderzoekt de notaris of degene die verkoopt ook daadwerkelijk daartoe bevoegd is. Als dat zo is, dan zal de notaris tevens controleren wie recht heft op de verkoopopbrengst. Als het goed is wordt dat dus allemaal onderzocht en vastgesteld.
Het kan zijn dat er sprake is van een zogenoemd langstlevende testament/de wettelijk verdeling op grond waarvan de langstlevende enig eigenaar wordt en slechts zeer beperkt opeisbare schulden krijgt aan de kinderen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.