onterven


2 februari 2007

Vraag nummer: 10835  (oude nummer: 8788)

Ik lees steeds, dat men kinderen wel kan onterven, maar dat zij desalniettemin recht houden op de legitieme portie. Ik snap dit niet, want in hoeverre kan een kind dan nog onterfd worden?

Antwoord:

Geachte heer,

Een kind kan volledig onterfd worden. Doet het kind niets, dan is het daarmee rond. Accepteert het kind dat niet, dan kan hij beroep doen op zijn legitieme aanspraak. Dan ontstaat een vordering in geld, wat uiteraard een heel ander verhaal is dan mede-erfgenaam/mede-eigenaar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.