Legitime portie, doorlooptijd


21 november 2007

Vraag nummer: 11366  (oude nummer: 9915)

Geachte notaris Van de Griend, Het opeisen van de legitime portie heb ik mede de door de info uit uw rubriek in gang kunnen zetten. Ik kan geen info vinden over de doorlooptijd. Om met de deur in huis te vallen, wanneer krijgt men gewoonlijk het geld op de rekening? Het geld komt in dit geval bij een voor mij onbekende erfgenaam (derde, geen kind of familie !) vandaan.
Met dank voor uw antwoord. Hoogachtend, JToorenburg.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich is de legitieme porie niet eerder dan na 6 maanden na het overlijden opeisbaar, maar er zijn vele uitzonderingen dat de opeisbaarheid veel later ligt, m.n. als er sprake is van de zogenoemde wettelijke verdeling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.