kindsdeel


30 januari 2012

Vraag nummer: 27352

Mijn vader is onlangs overleden. Er is circa 80.000,- spaargeld. Mijn moeder wil haar 2 kinderen graag hier nu al een (kinds)deel van geven. Kan ze het het belastingvrije deel dat kinderen morgen erven, aan haar 2 kinderen te schenken (circa 19.000,- per kind)?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er sprake is van de wettelijke verdeling hebben kinderen een vordering op moeder gekregen. In beginsel kan die vordering worden afgelost (geheel of gedeeltelijk) maar kan dat mogelijk weer fiscale consequenties hebben (schenkbelasting).Overlegt u even met uw notaris.

Als uw moeder 'gewoon' geld wil geven is dat een schenking waarover in beginsel schenkbelasting is verschuldigd. De door u genoemde vrijstelling geldt voor de erfbelasting, niet voor de schenkbelasting.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn