Vader 2x getrouwd, kinderen in beide huwelijken.


23 december 2008

Vraag nummer: 12302  (oude nummer: 12032)

Geachte mijnheer/mevrouw,

Mijn vader had kinderen uit 2 huwelijken, drie uit zijn eerste en drie uit zijn tweede (waarbij ik bij de tweede drie hoor). Nu had hij een net testament waarbij alles aan mijn moeder vervalt.

Het vermogen bestaat uit een klein bedrag op rekening en een huis, waarbij na aftrek hypotheekschuld nog een flink positief bedrag overblijft.

Mijn moeder heeft zelf nog een redelijk bedrag op rekening uit een erfenis van haar eigen moeder.

Nu stond er in het testament van mijn vader dat alle kinderen een vordering krijgen op zijn deel wat uiteraard enkel opeisbaar is bij bijzondere situaties en overlijden van mijn moeder. In de tussentijd wordt er kennelijk elk jaar een rentebedrag van 8% bij de vordering opgeteld.

Nu is mijn vraag hoe dit allemaal nu precies verrekend gaat worden wanneer mijn moeder komt te overlijden. Wij gaan ervanuit dat zij blijft wonen waar zij woont. Het vermogen zal derhalve niet noemenswaardig groeien, maar toch worden de vorderingen groter. Ook heb ik verhalen gehoord dat wij, als kinderen uit tweede huwelijk, in zo'n geval de vordering van de kinderen uit eerste huwelijk moeten voldoen?

Met vriendelijke groet,

Ruben van Es

Antwoord:

Geachte heer,

De vorderingen van de kinderen zijn "gewoon" schulden van de langstlevende aan de kinderen. De opeisbaarheid is inderdaad doorgaans zeer beperkt. De rente is doorgaans net als de vorderingen zelf zeer beperkt opeisbaar.

Bij overlijden van de langstlevende zijn de vorderingen doorgaans opeisbaar en dienen als schulden betaald te worden door de erfgenamen van de langstlevende. Wie dat zullen zijn is uiteraard op dit moment ongewis.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.