rente over hetopeisings bedrag kindsdeel


10 maart 2012

Vraag nummer: 27721

mijn vrouw is 9 jaar overleden ,het huis is 7 jaar geleden verkocht,ben 5 jaar geleden hertrouwd ,moet ik rente betalen over het bedrag van het kindsdeel over 9 jaar

Antwoord:

Geachte heer,

Voor het antwoord op de vraag of rente is verschuldigd is allereerst van belang vast te stellen of uw vrouw een testament had gemaakt of niet. Was er een testament, dan is uiteraard de inhoud van het testament van belang, voor de hoogte van rente, maar ook voor de momenten van opeisbaarheid van de vordering.
Volgens het wettelijke systeem is er sprake van een inflatiecorrectie.

Zoals zovaak, ook in uw geval, raad ik u aan even langs uw notaris te gaan voor overleg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.