voogdij en erfenis


1 november 2011

Vraag nummer: 26538

Indien je bent aangewezen om zorg te dragen over de erfenis van de dochter van je broer maar je bent niet de voogd, maar de voogd is niet bevoegt om aan het geld te komen, is de voogd dan wel verplicht om de financiele verplichtingen na te komen ten behoeve van haar in dit geval dochter?
Het gaat hierbij om het erven van een huis, maar geen geld.
Is het dan mogelijk indien de moeder niet betaald het huis te verkopen?
Omdat er anders schulden gemaakt worden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Zonder de inhoud van betreffend testament te kennen, kan ik eigenlijk niet goed antwoord geven. Het kan zo zijn dat er een aparte bewindvoerder is en een aparte voogd. De voogd heeft namelijk in eerste instantie ook de taak het vermogen van een minderjatig kind te beheren, tenzij daartoe weer apart een bewindvoerder is aangesteld. het hangt er dus erg vanaf, wat betreffend persoon heeft bepaald in het testament. Ik raad u daarom van harte aan langs uw notaris te gaan of de notaris die het testament heeft gemaakt daarover te vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.