Veranderd testament, kort voor de dood


7 maart 2009

Vraag nummer: 12437  (oude nummer: 12440)

Geachte Notaris,
Mijn schoonvader heeft minder dan 2 weken voor zijn dood (hij was toen al in een terminale fase van zijn ziekte) zijn testament veranderd, en zijn kinderen onterfd. Is dit aanvechtbaar?

hoogachtend, M. Teheux

Antwoord:

Geachte heer,

Op zich niet, want de notaris heeft goed beoordeeld of het inderdaad zijn wens was en hij wist wat hij deed.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.