Wettelijk kindsdeel


13 juni 2012

Vraag nummer: 28476

Als kort voor diens dood de erflater (langstlevende) alle goederen aan één kind schenkt, maar er zijn meerdere kinderen, kan men dan toch zijn wettelijk kindsdeel opeisen?
Er zal in dit geval geen sprake zijn van onterven, neem ik aan.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Via een aanspraak op de legitieme portie kunnen schenkingen in beginsel 'meegenomen'worden bij de berekening van de waarde/vordering op grond van de legitieme portie. Of er strijd is met de legitieme portie (onder meer)door de schenkingen kan pas bij overlijden worden vastgesteld.
Bij schenkingen speelt uiteraard ook schenkbelasting en mogelijk erfbelasting.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn