Hoort sparen op ander bankrek. dan overleden ook onder erfenis?


10 september 2014

Vraag nummer: 39821

Mijn vader wilde niet dat zijn dochter rechten kon ontlenen op zijn erfenis. Hij heeft naar rekening andere erfgename periodiek geld laten overmaken. Valt dit spaargeld ook onder de erfenis? Heeft mijn zus recht op dit geld?

Antwoord:

Geachte heer,

Het kan zijn dat er schenkingen zijn gedaan. Indien aanspraak wordt gemaakt op de legitieme portie door een kind (na overlijden van de ouder), dan worden voor de berekening van de hoogte van die legitimaire aanspraak bepaalde schenkingen meegeteld. Van belang daarbij is voorts de inhoud van het testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.