kindsdeell


4 mei 2009

Vraag nummer: 12624  (oude nummer: 12924)

Mijn vader is in 1978 over-
leden, mijn moeder in 2008.
In 1978 heb ik mijn kinds-
deel niet opgeeist. Mijn
moeder had testament
waarin ik enige erfgenaam
ben.Nu eisen de kinderen
van mijn overleden zus
hun legitieme portie op.Mijn
moeder wilde hen niets
schenken om prive
redenen.Kan ik nu als
executeur mijn kindsdeel
alsnog opeisen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het erfdeel in verband met het overlijden van uw vader zal, indien hij destijds een langstlevende testament in die zin had gemaakt, opeisbaar zijn bij overlijden van uw moeder indien het testament dat bepaalde. De kans is ook aanwezig (als er geen testament was) dat u (samen met uw moederen en zuster) de erfgenamen en eigenaren zijn geworden.

Als er al sprake is van opeising, dan moet dat plaatsvinden bij de erfgenamen van uw moeder en dat bent uzelf volgens uw informatie.

De kleinkinderen kunnen mogelijk hun legitieme portie bij u opeisen (ivm overlijden van uw moeder) en mogelijk verdeling (ivm overlijden van uw vader).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.