erfgename


13 juli 2009

Vraag nummer: 12804  (oude nummer: 13414)

ja dat testament is opgesteld op de langstlevende dus als mijn ma overlijdt ben ik de enige erfgename maar hoe zit dat dan als ze evt met die man zou trouwen ???wat is dan mijn recht
groetjes anja

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als de eerst overledene een goed langstlevende testament heeft, dan hebben kinderen een vordering op de langstlevende, die opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende. Je bent dan als het ware 'gewoon' schuldeiser van de nalatenschap en dient je vordering (met evt. rente) in bij de erfgenamen van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.