Hoe bepaal je de waarde van een woning in 1989?


6 oktober 2017

Vraag nummer: 52264

Voortbordurend op vraag 45828.

Hoe bepaal je dan de waarde van die woning in 1989 en hoe bereken je de rente ( vlgns testament wettelijke rente) tot heden?

Antwoord:

Geachte heer,

Mogelijk is er een aanslag van de gemeente van dat jaar of is dat nog na te vragen. Mogelijk is er nog een oude IB aangifte waar informatie in staat. Ook de hoogte van de wettelijke rente gedurende de jaren zou vastgesteld kunnen worden. De hoogte van een vordering is onder meer van belang in verband met de hoogte erfbelasting bij overlijden van de langstlevende ouder. Ik raad u dus aan een afspraak met uw notaris hierover te plannen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.