kindsdeel


26 juli 2012

Vraag nummer: 28742

beste , een van mijn oders is overleden.heb ik nu recht op mijn kinds deel? (een deel van het ouderlijk huis) bvd e.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Doorgaans niet indien uw ouders gehuwd waren en er geen testament is gemaakt of een testament is dat overeenkomt met het wettelijk systeem. In dat geval wordt het kindsdeel namelijk omgezet in een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende. In hoofdlijnen is er pas opeisbaarheid bij overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.