Erven onze kinderen die een uitkering ontvangen?


25 december 2016

Vraag nummer: 48747

We hebben 2 kinderen met allebei een uitkering WAO en een WAJONG, hoe is het dan geregeld met een erfenis

Antwoord:

Geachte heer,

Zonder testament, is bij overlijden de wet van toepassing. Wie wat erft op dat moment is mede afhankelijk van de gezinssituatie. Kinderen komen doorgaans pas echt aan de beurt indien beide (gehuwde) ouders zijn overleden. Bij overlijden van één van de ouders krijgen ze volgens de wet (indien de ouders gehuwd zijn)een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende. Heeft betreffende erfgenaam een uitkering, dan kan het zijn dat de hoogte van de uitkering wordt aangepast afhankelijk van het geerfde vermogen. Of dat zo is kunt u navragen bij de uitkerende instantie.
Als je wil afwijken van de wet, dan moet je een testament opstellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn