inzage in stukken periode dat erflater nog leefde


2 juli 2015

Vraag nummer: 43005

Geachte heer Van de Griend,

Casus:
Vader heeft 5 kinderen. Vader is weduwnaar en overlijdt op 91 jarige leeftijd. Heeft geen testament en geen schulden.
Volgens aanslag IB 2014 had hij 31 dec 2014 een spaarrekening van 25.000,--. Ten tijde van zijn overlijden bedraagt zijn spaarrekening 19.000,--.
1 van de erfgenamen wil nu aan de hand van bankafschriften nagaan of mijn vader die 6.000,-- heeft gegeven aan een van de kinderen. En zo ja, dat dat bedrag wordt verrekend met zijn kindsdeel over die 19.000,--
Vraag:
1. Kan/mag je gaan graven in de tijd dat mijn vader nog leefde? Maw is het opvragen van bankafschriften uit de tijd dat mijn vader nog leefde, juridisch afdwingbaar? Het regelen van een nalatenschap vangt toch aan per datum dat de persoon is overleden?
2. Ben je verplicht het bedrag dat de vader tijdens zijn leven heeft gegeven aan een kind (dus niet geschonken), te betrekken bij de bepaling kindsdeel/legitieme portie?

Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

met vriendelijke groeten,
Tim Paas

Antwoord:

Geachte heer,

Erfgenamen hebben uiteraard recht op informatie om vast te kunnen stellen wat tot de nalatenschap behoort en of ze wel of niet of beneficiar willen aanvaarden.

De legitieme aanpraak wordt berekend in de legitimaire massa en dat betekent dat bepaalde schenkingen bij de hoogte van de nalatenschap worden opgeteld. In theorie kan de legitimaire massa dus ook hoger zijn dan de nalatenschap, hoewel de legitieme portie kleiner is dan een 'gewoon' kindsdeel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.