het opeisen van kindsdelen bij stiefmoeder, eer zijn twee testamenten aanwezig.ACM


9 november 2015

Vraag nummer: 44177

moet stiefmoeder kindsdelen uit betalen aan kinderen eerste huwelijk ?
eerste huwelijk testament langstlevende.vader hertrouwt met eveneens een weduwe. wederom testament langstlevende. man een jaar geleden overleden en kinderen. claimen nu de kindsdelen.Is .welk testament is nu geldig ?.met dank

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien eerst moeder overlijdt en op grond daarvan kinderen een vordering (op vader) krijgen, dan zal inderdaad bij overlijden van vader de vorderingen (doorgaans) opeisbaar zijn. Soms staat in een testament ook dat de vorderingen al eerder opeisbaar zijn, namelijk als de langstlebende (vader ic) gaat hertrouwen in gemeenschap van goederen.

Vervolgens ontstaan (mogelijk) weer vorderingen van de kinderen (op stiefmoeder) in verband met het overlijden van vader. In het testament van vader staat wanneer de vordering ivm zijn overlijden opeisbaar zijn. Dat zal in beginsel (doorgaans) in ieder geval zijn bij overlijden van de langstlevende (stiefmoeder). Ik kan niet beoordelen of de zogenoemde wilsrechten in dit geval oomk een rol spelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.