geslonken vermogen en kindsdeel


15 juni 2007

Vraag nummer: 11113  (oude nummer: 9349)

Eind 2004 is mijn vader overleden. Er was geen testament. De erfgenamen waren mijn moeder, twee zusters en een broer. Het vermogen destijds was circa 20.000 euro. Vorige week is mijn moeder overleden en nu blijkt het vermogen het laatste half jaar geslonken te zijn naar 1.200 euro. Het vermoeden bestaat dat het weggeslonken vermogen naar mijn broer en een zus is gestroomd. Bestaat er nog een recht op het oorspronkelijke kindsdeel of betreft de erfenis puur hetgene wat nu de som van vermogen en schulden betreft?

Antwoord:

Geachte heer,

De kinderen hebben destijds (indien de wet van toepassing was) een vordering in geld gekregen op moeder ter hoogte van de kindsdeel bij overlijden van vader. Dat kindsdeel is nu opeisbaar. Daarnaast heeft ieder nu een gelijk deel in de nalatenschap van moeder.

Hooguit zou je via de legitieme portie schenkingen aan kunnen tasten. Ga gewoon eens langs een notaris voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn