Wie zijn de erven?


15 januari 2018

Vraag nummer: 53416

Mijn vader is eind november overleden en heeft al zijn kinderen schijnbaar onterft, twee nichten schijnen erfgenaam te zijn. Moeder is al lang overleden. Mijn vaders zus is overleden en heeft haar broers en zussen als erfgenaam aangesteld. Mijn vader is voor de uitbetaling van deze erfenis overleden. Het schijnt dat deze notaris het bevroren heeft. Komt de erfenis nu naar de twee nichten die erfgenaam zijn, het zijn nichten van moeders kant?

Bedankt voor u antwoord.
Gemma

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er veel onduidelijk is moet je beginnen bij het begin: is er een testament en zo ja wat staat daar in. Via het Centraal testamenten register kan die informatie achterhaald worden.
Is er al een notaris betrokken bij de nalatenschap (dat kan een andere notaris zijn dan degene die het testament heeft opgesteld), dan kan via het boedelregister gehouden door de rechtbank nagevraagd worden of en zo ja welke notaris erbij betrokken is. U kunt dan weer contact opnemen met die notaris.

Indien blijkt dat u als kind bent onterfd, dan zou u, na mogelijk overleg met de notaris, aanspraak kunnen maken op uw legitieme portie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.