Hoe aanspraak op vordering overleden vader woonachtig in Spanje in gang te zetten


13 maart 2013

Vraag nummer: 33897

Goedemiddag,

Mijn vader is komende april 5 jaar geleden overleden. Mijn vader was hertrouwd en woonde langer dan 10 jaar in Spanje alvorens hij in zijn woonplaats Torrevieja overleed.

Na het overlijden is er tussen mij en mijn stief schoonmoeder nooit gesproken over het kindsdeel. Er is een testament op basis van de langstlevende, maar veder geen vermelding over een eventuele verdeling.

Mijn vader had twee kinderen uit een eerder huwelijk waar ik er één van ben. Daarnaast heeft mijn stief schoonmoeder twee kinderen uit een ander eerder huwelijk.

Wat kan ik doen of zou ik moeten doen inzake aanspraak op vordering van mijn kindsdeel van mijn overleden vader? Ik had begrepen dat ik iets moet doen voordat er een termijn van 5 jaar verstreken is na overlijden, anders zou mijn aanspraak op vordering kindsdeel verjaren. Klopt dit?

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Frances Kortenhoff van Dongen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De termijn van 5 jaar geldt in beginsel ten aanzien van de (eventuele) aanspraak op de legitieme portie. Dat zou mogelijk overwogen kunnen worden indien een kind door een testament is onterfd of anderszins tekort komt op deze minimale aanspraak.
Is er echter door uw vader een langstlevende testament gemaakt, dat aansluit bij de wettelijke verdeling, dan zijn kindsdelen omgezet in vorderingen op de langstlevende, die doorgaans pas opeisbaar zijn bij overlijden van de langstlevende.
Het is dus zaak om de inhoud van het testament van uw vader goed te (laten) beoordelen en aan de hand daarvan vast te stellen of het nu zinvol is actie te ondernemen jegens de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.