uitbetaling kindsdeel


24 februari 2012

Vraag nummer: 27594

Mijn moeder is 94 jaar, sinds 4 jaar weduwe en na vaders testament vruchtgebruiker van de omvangrijke erfenis.
Binnenkort zal ik zonder inkomsten komen en ik zou graag mijn kindsdeel krijgen om de tijd tot het pensioen te overbruggen. Moeder heeft geen idee van geld en werkt niet mee. Mijn broer is volledig gevolgmachtigd, en zou in principe mij mijn deel vast gunnen. Kan hij de erfenis (vadersdeel) laten uitbetalen ook zonder toestemming van moeder? Moeder woont in een verzorgingshuis maar spreekt daarvoor niet haar vermogen aan. Dat is dus geen grond voor opeisen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Eerst zal vastgesteld moeten worden wat het testament precies bepaalt. Is er sprake van vruchtgebruik, dan zijn de kinderen/erfgenamen de bloot-eigenaren/hoofdgerechtigden en is moeder vruchtgebruikster. Dat vruchtgebruik eindigt in de gevallen als in het testament genoemd en/of bij de vestiging is bepaald.
Is er sprake echter van een vordering in geld op de langstlevende (moeder), dan kan mogelijk de vordering worden uitbetaald. Uiteraard moet moeder daar mede werking aan verlenen. Ik kan niet beoordelen of het op basis van de volmacht kan. Daarvoor zou u toch even langs uw notaris moeten gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.