erfenis


26 maart 2013

Vraag nummer: 34092

Geachte Meneer,
In nov.jl is de oma van mijn 2 kinderen overleden. Zij was de moeder van hun vader. Hun vader, mijn ex man, is al overleden in 8 jr. geleden overleden. Oma is 100 jr. geworden en weduwe. 1 Zoon had volmacht sinds 15 jr van oma. Komen mijn 2 kinderen in aanmerking van iets vanoma der geld? 15 jaar geleden kreeg hij volmacht en waren in opperste verbazing over het vele geld van zijn moeder. Ik vraag dit voor mijn 2 kinderen ik weet dat ik er geen recht van spreken heb. Graag uw antwoord of ik hem eventueel hierop kan aanspreken wat ik erg moeilijk vindt hoor, vandaar mijn vraag nu aan u. Hartelijke dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Via dd wettelijke regels van plaatsvervulling zou het kunnen zijn dat kinderen van een eerder overleden kind, in de plaats treden van hun ouder als erfgenaam in de nalatenschap van hun grootouder. Een testament kan overogens anders bepalen.

Mogelijk is er al een notaris betrokken bij de nalatenschap. U zou dat kunnen navragen bij het boedelregister van de rechtbank. Anders mogelijk aan familieleden.
Moet er een verklaring van erfrecht opgesteld worden, dan gaat betreffend notaris op zoek naar de erfgenamen, dus krijgen de kinderen bericht als zij erfgenaam zijn.

De erfgenamen hebben recht op informatie en kunnen die dan ook in beginsel opvragen bij de gevolmachtigde (voozover bij hem/haar bekend). Erfgenamen hebben in beginsel ook een keuze van verwerpen, aanvaarden of beneficiair aanvaarden.
Voor de zekerheid is het goed om extra informatie bij een notaris op te vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.