kindsdeel


13 juni 2004

Vraag nummer: 8578  (oude nummer: 4415)

geachte heer/mevr

mijn oma en opa zijn onlangs kort na elkaar overleden.Zij hadden een eigen huis waar nu nog 1 dochter van 79 jaar inwoont.Zij heeft heel haar leven daar ingewoond.Er zijn nog 4 andere kinderen.er is 30 jaar geleden een testament opgemaakt waarin staat dat die ene dochter tot aan haar dood in dat huis mag blijven wonen en het vruchtgebruik van het huis heeft.Kunnen de 4 andere kinderen nu wel hun kindsdeel opeisen.
want die ene dochter zegt nu dat de rest nergens recht op hebben,niet op het geld wat nu nog op de bankrekening staat en ook niet op een deel van het huis.Is dat zo
hebben de andere kinderen nu pech ?
hoe zit dit inelkaar,kan de rest nu wel wat opeisen?
kunt U misschien raad geven?

m.v.gr
H Mulders

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als er verder niets in het testament staat dan zijn de kinderen tezamen erfgenaam en dus eigenaar. Het vruchtgebruik is dan een soort last die op het erfgenaamschap rust. De andere kinderen kunnen dus niet zomaar over het huis beschikken vanwege het vruchtgebruik. Nogmaals, voor het overige zijn alle goederen van de overledenen gezamenlijk eigendom van de erfgenamen (tenzij anders in een testament is bepaald).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.