Kan ik een last op het erfdeel kind leggen?


22 maart 2018

Vraag nummer: 54324

kan in het testament worden opgenomen dat het kind de erfenis moet gebruiken om b.v. de hypotheek af te lossen of studieschuld te betalen?

Antwoord:

Geachte heer,

Het is mogelijk een last op te leggen en/of een wens uit te spreken. De vraag is hoever de testateur wil gaan in het bepalen wat de verkrijger met de erfenis moet doen. Overlegt u dat gewoon eens met uw notaris en gaat u voor uzelf na hoever u zelf wenst te gaan in uw testament. Er kan door een last overigens wel sprake zijn van 'schenking van de legitieme aanspraak' die in beginsel vrij en onbezwaard verkregen wordt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.