Uitbetalen kindsdeel


23 oktober 2005

Vraag nummer: 9613  (oude nummer: 6737)

Moeder is 15 jaar geleden overleden. Enkele jaren daarna heeft vader aan kinderen kindsdeel willen uitbetalen mist ze deze zelf kwamen ophalen. Dit is niet door eenieder gebeurd. Nu is vader overleden, hebben zij nu nog recht op dit kindsdeel?
Vader had een testament.

Antwoord:

Geachte heer,

Natuurlijk, voorzover nog niet uitbetaald, blijft het kindsdeel (met rente) gewoon staan tot opeising.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn