kindsdeel opeisbaar?


20 augustus 2007

Vraag nummer: 11226  (oude nummer: 9585)

Geachte M., Mijn vader is dit jaar overleden er is een testament. daarin staat dat de verdeleing volgens de wet, voor de helft naar de echtgenoot en voor de helft naar de enige dochter gaat. De erfenis bestaat bijna alleen uit geld. Is het kindsdeel opeisbaar, of gaat alles toch naar de echtgenoot.?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Alles wordt eigendom van de langstlevende en de vraag op welke momenten het kindsdeel opeisbaar is, staat in het testament!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.