Legitieme massa


30 november 2010

Vraag nummer: 14014  (oude nummer: 16219)

Horen onroerend goed en banktegoeden tot de legitieme massa?
Inmiddels is de woning van onze overleden grootouders verkocht, delen
de kleinkinderen hier dan ook in mee als er sprake is van plaatsvervulling ?
Als je bent onterfd bent door je inmiddels overleden vader, kun je je
dan nu al beroepen op legitieme portie bij moeder?
Of...geldt hiervoor het recht van de langstlevende, en kun je je hier
pas op beroepen als ook moeder is overleden.?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op grond van de wet zijn er erfrechten van kinderen bij beide ouders. Indien door een testament van een ouder geen sprake is van erfrechten, dan kun je als kind aanspraak maken op de legitieme portie in die betreffende nalatenschap. Bij overlijden van de andere ouder, ontstaat strikt genomen weer dezelfde situatie. In het testament van de eerst overledene kan wel opgenomen staan dat de opeisbaarheid van de legitieme portie (in de nalatenschap van de eerst overledene) pas aan de orde is bij overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.