Direct opeisbaar legitime portie


28 mei 2008

Vraag nummer: 11753  (oude nummer: 10776)

Onze vader is overleden.
Paar weken geleden kreeg ik van de notaris die het testament heeft geopend bericht dat ik moest aangeven of ik mijn portie wilde hebben of niet. Wanneer ik mijn portie wilde hebben dan heb ik een onmiddelijk opeisbare vordering op mijn moeder. Mijn moeder is door mijn vader in het testament aangewezen als testamentair executeur. De notaris heeft niet de afhandeling in handen. Ook geen overzicht van de nalatenschap van mijn vader.
Mijn moeder woont in een koopappartement dat voor 85 % is afbetaald.

Wanneer moet mijn/onze moeder nu onze direct opeisbare porties uitkeren ?

Ook moet mijn moeder inzage geven over de waarde van de nalatenschap van mijn vader.
Wanneer zij dat niet doet wat moet je dan doen ?

Dank voor uw antwoord alvast.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In het testament kan staan dat de opeisbaarheid van de legitieme portie uitgesteld wordt. Ik kan dat dus niet beoordelen. Vraag dat eens na bij betreffende notaris.

De wettelijke termijn van opeisbaarheid is overigens pas na 6 maanden na het overlijden.

Informatiebeschaffing is inderdaad verplicht. Verder kan de legitimaris via de Kantonrechter de erfgenamen/de executeur, dwingen tot het bevestigen onder ede van de deugdelijkheid van een boedelbeschrijving

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn