belasting en kindsdeel


15 januari 2004

Vraag nummer: 8376  (oude nummer: 3776)

Mijn vader is in december 2003 overleden. Er is een langslevenden testament en ik ben enig kind.
Er is alleen sprake van een eigen huis kwa nalatenschap en m.i is het kindsdeel derhalve 1/4 van de waarde min de schulden.
Duidelijk is, dat deze vordering fiscaal wordt belast, ik heb echter begrepen, dat de fiscale afdracht verminderd kan worden, door de rente over de vordering te verlagen (tot o) en dat er zelfs op basis van het nieuwe erfrecht later weer rente kan worden toegekend aan de vordering(wellicht wat tegenstrijdig).
klopt dit?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het nieuwe erfrecht speelt niet in uw geval omdat er een testament is. U moet dus kijken naar de bepalingen van het testament omtrent de rente. Doorgaans is éénmalige afwijking van de rente mogelijk. Mijns inziens is latere tweede wijziging niet mogelijk zonder fiscale gevolgen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.