kindsdeel opeisen


11 september 2007

Vraag nummer: 11292  (oude nummer: 9701)

Hallo,

Mijn moeder is in 1984 overleden wij hebben toen ons kindsdeel niet opgeeist omdat mijn vader anders ons huis had moeten verkopen om ons uit te keren.
Nu is de situatie heel anders hij heeft het huis verkocht en gaat samen met zijn nieuwe partner naar een huurhuis.
Er is ons nu ons kindsdeel toegezegd door mijn vader nu is mijn vraag moet hij het bedrag in een keer uitkeren of mag hij zelf bepalen in hoeveel termijnen?
Wat is voor ons zijn kinderen het voordeligst?
Als mijn vader weg zou vallen en het kindsdeel is nog niet helemaal uitgekeerd kunnen we dat dan van zijn partner opeisen?
Wilt u ons raad geven.

B.V.D

Conny

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De vraag is of uw vader bij de verkoop uw medewerking nodig had. Heeft u de akte van verkoop mede getekend of een volmacht afgegeven aan de notaris? Zo ja, dan bent u mede-eigenaar en dus ook mede-gerechtigd tot de verkoopopbrengst. Zo niet, dan staat in het testament van uw moeder op welk moment het kindsdeel opeisbaar is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.