geen testament


9 oktober 2012

Vraag nummer: 32143

Mijn vader is erg,ziek en,komt,te overlijden.hij laat een vrouw achter 6 eigen kinderen zijn vrouw (stiefmoeder) heeft ook 2 kinderen er is geen,testament! Alles staat,op de langstlevende hoe gaat,dat,straks met,de erfenis is dat straks alleen voor mijn stiefbroer en,zus of maken,wij,daar ook nog,deel van,uit ? Het,gaat hier ook om een eigenhuis en geld

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie erfgenaam is. Indien iemand kinderen en een echtgenote achterlaat, dan zijn zij tezamen de erfgenamen,ieder voor een gelijk deel. Via de wettelijke verdeling wordt de langstlevende enig eigenaar en krijgen de kinderen een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende. Mogelijk spelen wel de zogenoemde wilsrechten.
Bij overlijden van de langstlevende zijn haar/zijn kinderen de erfgenamen, dus niet de kinderen van de eerstoverledene indien diens kinderen niet ook de kinderen van de langstlevende zijn. De erfgenamen/kinderen van de langstlevende moeten dan vervolgens de vorderingen van de kinderen van de eerste overledene voldoen.Indien de langstlevende heeft ingeteerd op het vermogen, kan dat dus wel een lastige kwestie worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.